Kolano okiem podologa – cz. 3

3496

KIEDY KOLANO USTAWIA SIĘ WADLIWIE

(poniższy opis dotyczy osób powyżej 7-8 r.ż. – wspomnimy również o tym co dzieje się z kolanami w autokorekcie, czyli u dzieci do 7 roku życia)

SZPOTAWOŚĆ KOLAN

nogi w kształcie litery „0” – na ogół występuje, gdy przy złączonych i wyprostowanych kolanach, między kostkami przyśrodkowymi tworzy się odstęp pomiędzy kolanami.

Rozpoznanie:

  • Rozpoznanie podoskopowe jako pośrednie badanie pozwala na ocenę wpływu ustawienia kolan na stopę.

podologia-wady-stop-kolana

  • Podczas badania podoskopowego zaobserwować możemy również następstwa koślawości kolan. Na poniższym zdjęciu widzimy powiązanie koślawości kolan ze szpotawością stępu. W takim przypadku bardzo często obserwujemy również wydrążenie stopy (o stopie wydrążonej wspominaliśmy już w poprzednich artykułach, warto w postępowaniu rehabilitacyjnym uwzględnić współistnienie obu negatywnych ustawień).

podologia-wady-stop-kolana

  • Rozpoznanie na macie diagnostycznej E.P.S/R1pozwala ocenić jak wada kolan wpływa na rozkład obciążeń na stopach, ocenić zmiany w biomechanice, stabilometrii oraz wpływ wady na chód bieg Pacjenta. W konsekwencji wynik badania pozwoli na zaprojektowanie indywidualnej wkładki ortopedycznej lub zindywidualizowanego obuwia, korygującego wadę.

podologia-wady-stop-kolana

 

podologia-wady-stop-kolana

  • Rozpoznanie poprzez testy funkcjonalne pozwalające na określenie stanu struktur mięśniowo – powięziowo – więzadłowych. W tym przypadku bardzo duże znaczenie ma więzadło poboczne strzałkowe główną rolą tego więzadła jest ograniczanie szpotawości kolana. W zaawansowanych przypadkach pomocnym jest badanie RTG które zobrazuje nam zmiany zwyrodnieniowe, do których dochodzi w wyniku wadliwego ustawienia kolan. W przewlekłych stanach obserwujemy również zmiany w USG.

podologia-wady-stop-kolana

POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE

TERAPIA STRUKTUR MIĘŚNIOWO – POWIĘZIOWO  – WIĘZADŁOWYCH

aby usunąć przykurcze, blokady i sklejenia, a w konsekwencji stymulować kończyny dolne do repedagogizacji. U osób dorosłych to proces złożony, zmiana ustawień kończyn w wieku dojrzałym powoduje bowiem zmianę ustawienia całego aparatu ruchu, dlatego w kompleksowej terapii rzadko udaje się ominąć terapię „od stóp do głów”

podologia-gabinet-podologiczny-deformacje-podoskop podologia-gabinet-podologiczny-deformacje-podoskop
podologia-gabinet-podologiczny-deformacje-podoskop podologia-gabinet-podologiczny-deformacje-podoskop

 

PROCES REHABILITACJI WZMACNIAĆ MOŻEMY RÓWNIEŻ APLIKACJĄ DYNAMICZNĄ TAPINGU (metody aplikacji tapów w obrębie całej kończyny wchodzą w zakres szkolenia „REHABILITACJA W PRACY PODOLOGA”)
podologia-wady-stop-kolana podologia-wady-stop-kolana podologia-wady-stop-kolana

KOREKCJA USTAWIENIA KOLAN

poprzez indywidualne wkładki ortopedyczne, z klinem pronującym lub  tzw. długą pronacją. Należy jednak pamiętać, że w korekcji szpotawości kolan, bardzo duże znaczenie stanowi stabilizacja stawu skokowego, który jako dynamiczny element, powodować może kompensację korekcji. Kliny pronujące we wkładkach, których technologia opiera się na elementach, daje możliwość zastosowania różnej wysokości klinów z dokładnością do 10-tych milimetra, ale również dobór różnych twardości materiałów- dzięki czemu uzyskujemy dynamiczne właściwości wkładki, mające znaczenie w procesie rehabilitacji i repedagogizacji aparatu ruchu.

podologia-wady-stop-kolana podologia-wady-stop-kolana

ĆWICZENIA:

stabilizujące i stretching: wzmocnienie osłabionych mięśni (w przypadku szpotawości mamy do czynienia z wydłużeniem struktur zewnętrznych kończyny dolnej) oraz rozluźnienie struktur pasma wewnętrznego kończyny, które w przypadku szpotawości uległo skróceniu.

CIĄGŁY MONITORING PODCZAS TERAPII

w szczególności kontakt z Pacjentem, obserwacja wyższych partii ciała, analiza statyczna (jak zmieniają się przeciążenia) oraz analiza dynamiczna chodu wykonywana za pomocą maty diagnostycznej E.P.S R1 lub MPS z zastosowaniem oprogramowania BIOMECH STUDIO.

ZOBACZ FILM

podologia-gabinet-podologiczny-deformacje-wkladki-ortopedyczne
Analiza parametrów chodu.

 

podologia-gabinet-podologiczny-deformacje-wkladki-ortopedyczne
Analiza stabilometrii.

 

podologia-gabinet-podologiczny-deformacje-wkladki-ortopedyczne
Analiza porównawcza skuteczności terapii.

CIEKAWE USTAWIENIE STOPA – KOLANO

Czasem zdarza się tak, wyniku szpotawienia kolan, stopy pełniąc swoją rolę podporową ustawiają się w „płaskim” ustawieniu do podłoża, tym samym tworząc koślawość stępu względem łydki.

podologia-wady-stop-kolana podologia-wady-stop-kolana podologia-wady-stop-kolana podologia-wady-stop-kolana

DIAGNOSTYKA W TYM PRZYPADKU

w szczególności powinna uwzględniać analizę funkcjonalności całych kończyn dolnych, ustawienie kości piszczelowej względem udowej, ustawienie miednicy itd. itd.

NIE WOLNO ZABEZPIECZYĆ TYLKO STOPY !!!

Dlaczego? Bowiem korekcja koślawości stępu, powodować będzie zwiększanie szpotawości kolan, a tym samym zwiększenie naprężeń w paśmie bocznym, przeciążenia na łąkotkę boczną, wadliwe siły naprężeń w miednicy. Tu ze względu na złożoność procedur medycznych nie podamy rozwiązania, jest im bowiem kilka w zależności od modelu postępowania podczas rozpoczynania terapii.

Ustandaryzowane procedury postępowania w przypadkach złożonych zmian w aparacie ruchu omawiane są szczegółowo podczas szkoleń diagnostyki stóp i postury organizowanych przez PODOLOGIA.pl, we współpracy z kadrą medyczną SPONDYLUS.

Zobaczcie co widzimy na macie diagnostycznej EPS R1 u Pacjenta pokazanego na powyższych zdjęciach?

podologia-wady-stop-kolana

podologia-wady-stop-kolana

Cykl artykułów otrzymany od firmy:

spondylus-zaopatrzenie-gabinetow-podologicznych podologia-szczecin-zaopatrzenie-gabinetow-podologicznych