Rola stopy i wady stóp – część 1

9934

Poniżej zamieszczamy pierwszy z serii artykułów dotyczących funkcji, fizjologii oraz patologii narządu ruchu.

Jako wstęp do w/w serii, zaczynamy od podstaw dotyczących roli stopy. Co tydzień, przez 6 kolejnych tygodni będziemy zamieszczać kolejną część, w której znajdzie się opis różnych wad stóp.

Ostatecznie dziś rozpoczęty temat pn. „Rola stopy i wady stóp” zamknie się w siedmiu częściach.

To jednak tylko początek 🙂

Planowane są kolejne grupy tematyczne:

II – Wady kolan i ich wpław na stopy.
III – Miednica. Jak łuki stopy łączą się z miednicą.
IV – Taśmy anatomiczne w ciele człowieka, a rola stóp.
V – Rehabilitacja stóp – rehabilitacją całego aparatu ruchu.
VI – Zaopatrzenie stopy, a jej wpływ na cały aparat ruchu.

Wszystkie powyższe zawdzięczamy naszemu nowemu teamowi autorów z firmy Spondylus i Podologia.pl

spondylus-zaopatrzenie-gabinetow-podologicznych podologia-szczecin-zaopatrzenie-gabinetow-podologicznych

Rola stopy i wady stóp – część 1

…zanim wejdziemy w rozważania nt. stopy, jej dolegliwości i refleksji medycznych nt. jej zachowań (prawidłowych bądź nie), nie bądźmy opieszali, powtórzmy wiedzę nt. budowy, a w zasadzie jej złożoności, poruszania się i powiązań z całym aparatem ruchu człowieka.

ROLĄ STOPY JEST:

stabilne podparcie, amortyzacja, lokomocja… czyli ruch (chód, bieg)

Nasza stopa, biomechaniczna machina, której zadaniem jest nie tylko dźwiganie ciężaru ciała w pozycji statycznej. Jest nim również jej wielokierunkowe przemieszczanie się podczas ruchu: chodu, biegu, skoków, wślizgów, hamowania, reakcji podczas sytuacji niestabilnych. Zadaniem stopy jest również amortyzacja wstrząsów. Dlatego w leczeniu, rehabilitacji i pielęgnacji stóp najważniejszym zadaniem jest przywracanie jej funkcjonalności, która decyduje w konsekwencji o jakości naszego aktywnego życia.

DLACZEGO STOPA JEST TAK SKOMPLIKOWANYM „TWOREM”?

Zbudowana z 26 kości, które łączą się ze sobą tzw. układem torebkowo – więzadłowym:

 • 33 stawy
 • 107 więzadeł – które odgrywają bardzo ważną rolę w ustawieniu stopy
 • przyczepy 20 mięśni: zginających podeszwowo stopę, prostowników, zginających stopę grzbietowo (przebieg po stronie przedniej goleni), mięśni strzałkowych nawracających stopę (przebieg za kostką boczną), odwracających stopę (przebieg od tyłu kostki przyśrodkowej)

… można się tylko domyśleć, jak muszą zmieniać swoje ustawienia, w sytuacji kiedy niesiemy ciężką torbę na jednym ramieniu – lub kiedy mamy nadwagę – kiedy dojdzie do urazu i chodzimy o kulach …

wady-stop-podologia-stopaJAK PODPIERA NAS NASZA STOPA?

Trzeba wiedzieć, że:

Stopa prawidłowa ma trzy punkty podporu

1 – guzowatość kości piętowej

2– I głowa kości śródstopia

3 – V głowa kości śródstopia

Stopa prawidłowa tworzy więc trzy łuki:

1 – 2łuk przyśrodkowy – dynamiczny – który przebiega od guza piętowego – przez kość łódkową i kość klinowatą aż do pierwszej głowy kości śródstopia

1 – 3łuk podłużny boczny – statyczny – przebiegający od guzowatości kości piętowej – przez V kość śródstopia, kość sześcienną – aż do V głowy kości śródstopia

2 – 3łuk poprzeczny przedni – przebiegający przez głowy kości śródstopia – stanowi on podstawę dwunożnego trybu życia i podczas przemieszczania się obniża się. Niemniej podczas stania, stopa powinna opierać się o I i V głowę kości śródstopia.

LINIA LISFRANCA – to łuk przechodzący pomiędzy: kośćmi śródstopia, a kośćmi klinowatymi oraz kością sześcienną

LINIA CHOPARTA – to łuk przechodzący przez szparę stawową pomiędzy kością skokową a kościąłódkową oraz kością piętową a kością sześcienną.

RAZ – DWA – TRZY – (1-2-3) – KOSTNE PUNKTY PODPORU STOPY …

A CO POWODUJE STABILIZACJĘ WYSKLEPIENIA STOPY?

SKLEPIENIE PODŁUŻNE wspierane jest przez:

 • Stabilizatory bierne (układ więzadłowo – torebkowy): rozcięgno i więzadło podeszwowe (zwłaszcza długie), więzadło piętowo – sześcienne oraz piętowo – łódkowe (to to które podtrzymuje kość skokową)
 • Stabilizatory czynne (mięśnie) – decydujące o przetaczaniu stopy, przenoszeniu obciążenia i stabilizacji podczas ruchu: : mięśnie łydki: piszczelowy przedni i tylni, strzałkowy długi, podeszwowy

SKLEPIENIE POPRZECZNE STOPY wspierane jest przez:

 • Stabilizatory bierne (układ więzadłowo–torebkowy): więzadła podeszwowe poprzeczne (głębokie śródstopia), które łączą wszystkie głowy kości śródstopia
 • Stabilizatory czynne stopy (układ mięśniowy): mięsień strzałkowy długi, piszczelowy tylni, przywodziciel i odwodziciel palucha.

POWTÓRZMY…podologia-wady-stop

 1. Rozcięgno podeszwowe
 2. Więzadło podeszwowe długie
 3. Więzadło piętowo-łódkowe podeszwowe
 4. Kierunek rozciągania łuków podłużnych stopy
 5. Ścięgno Achillesa
 6. Linia naprężenia stopy

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Na prawidłowe wysklepienie stopy mają wpływ nie tylko struktury podeszwowe (kości, stawy, mięśnie i powięzi) – W WYSKLEPIENIU STOPY CZYNNY UDZIAŁ BIORĄ STRUKTURY MIĘŚNIOWO – POWIĘZIOWE ŁYDKI … dlatego też ważne aby w terapii łuków stopy wziąć je pod uwagę.

spondylus-zaopatrzenie-gabinetow-podologicznych podologia-szczecin-zaopatrzenie-gabinetow-podologicznych