Pobudzanie łożyska płytki paznokciowej przy onycholizie

74063

W swojej praktyce podologicznej na co dzień spotykam się z bardzo różnymi zmianami patologicznymi w obrębie płytki paznokciowej. Mają one różny charakter i różne czynniki je wywołują – zarówno mechaniczne jak i te, które wynikają z ogólnoustrojowych chorób, czy też nabytych infekcji bakteryjnych, grzybiczych. Nie należy również zapominać o genetyce, gdyż wygląd płytki wcale nie musi świadczyć o schorzeniu. Może być on nam przekazany w spadku, po którymś z naszych przodków.

Jednym z częściej pojawiających się problemów z płytką paznokciową jest Onycholisis (onycholiza)- odklejenie się płytki od łożyska. Jest to zmiana, która może być wrodzona, dziedziczona lub nabyta. Może towarzyszyć różnym schorzeniom takim jak łuszczyca, liszaj płaski, kontaktowe zapalenie skóry, ale może również być wywołana:

  • urazami mechanicznymi,
  • długotrwałym, częstym moczeniem,
  • stosowaniem środków chemicznych,
  • chemioterapią,
  • nieprawidłową terapią ortonyksyjną – zbyt inwazyjną.

Jednym z ważnych czynników sprzyjających powstawaniu zmian w obrębie płytki paznokciowej – między innymi Onycholisis jest obuwie. Zły dobór, długotrwałe i systematyczne użytkowanie butów niedopasowanych do budowy anatomicznej stóp, sprzyjają deformacjom, a konsekwencją zniekształceń są nie tylko zrogowacenia naskórkowe, pęknięcia i rozpadliny, ale również zmiany patologiczne płytek paznokciowych, w tym bardzo często omawiana onycholiza.

Dodatkowo niehigroskopijny i nieprzewiewny materiał ze sztucznych tworzyw powoduje nadmierną potliwość, co ułatwia odklejanie się płytki od łożyska. W pustej przestrzeni gromadzą się zanieczyszczenia różnego pochodzenia, a także komórki martwego naskórka. To doskonałe środowisko dla rozwoju drobnoustrojów dlatego niezbędne jest podjęcie działań, zmierzających do eliminacji onycholizy.

W pierwszej kolejności w wywiadzie z pacjentem należy ustalić przyczyny istnienia tego schorzenia, czas jego trwania, a także wykluczyć ewentualne infekcje bakteryjne czy grzybicze. Dobrze przeprowadzona anamneza pozwoli wdrożyć najbardziej odpowiednią metodę postępowania.

Jeśli onycholiza jest nabyta, wykluczona jest infekcja (w przypadku chorej tkanki najpierw należy usunąć zakażenie) istnieje szansa na ponowne zespolenie płytki z łożyskiem. Postępowanie terapeutyczne w takim wypadku wygląda następująco:

  • likwidacja czynników przyczynowych – głównie nieodpowiedniego obuwia, środków chemicznych sprzyjających odklejaniu się płytki (wodny formaldehyd, fenol), infekcji, innego czynnika mechanicznego,
  • całkowite usunięcie odklejonego od łożyska fragmentu płytki paznokciowej, do miejsca, gdzie płytka jest zespolona,
  • oczyszczenie i pobudzenie łożyska za pomocą frezu o średnim nasypie diamentowym – bardzo ważne, by pobudzanie odbywało się na całej „odkrytej” powierzchni łożyska, do granicy, a nawet delikatnie ponad miejsce, gdzie płytka jest zespolona z łożyskiem,
  • przyłożenie na całej powierzchni łożyska opatrunku hydrożelowego lub hydrokoloidowego tak, by stale utrzymywane było wilgotne środowisko. Jego zadanie jest również utrzymywania prawidłowego kształtu łożyska po usunięciu fragmentu płytki,
  • wewnętrzna suplementacja, ukierunkowana na poprawę kondycji paznokci.

Pobudzanie mechaniczne łożyska

musi odbywać się codziennie, tak by aktywizować komórki do wzrostu. Należy to robić delikatnie aby nie uszkodzić naskórka. Niezbędna jest również codzienna, dokładna aplikacja opatrunku. Pacjent czynności te może wykonywać samodzielnie jednak w gabinecie powinien pokazywać się raz w tygodniu. Wówczas możemy obserwować efekty naszej terapii. Zanim przystępuję do pracy z onycholizą zawsze informuję pacjenta, o możliwym niepowodzeniu terapii. Podkreślam również, że w tym wypadku ogromnie ważna jest determinacja, dyscyplina i współpraca pacjenta ze specjalistą do spraw podologii. Tylko wówczas możemy liczyć na zadowalające efekty.

STUDIUM PRZYPADKU

Pacjent lat 41. Zdrowy. W trakcie terapii.

Rozpoznanie: Onycholisis i zaburzenia wzrostu płytki paznokciowej. Brak oznak infekcji. Pacjent systematycznie skracał odklejający się fragment płytki, co spowodowało deformację łożyska – jego skrócenie.

Przyczyna: uszkodzenie w wyniku permanentnego urazu w bucie – mężczyzna uprawia wspinaczkę jak również biega.

Zabieg: poinformowanie pacjenta o konieczności zmiany obuwia i o konsekwencjach uprawianych dyscyplin sportowych. Skrócono płytkę paznokciową, oczyszczono łożysko za pomocą frezu ze średnim nasypem diamentowym a następnie aplikowano opatrunek hydrokoloidowy. Pacjent samodzielnie powtarza czynności i codziennie zmienia opatrunki.

Poniżej efekty dwumiesięcznej terapii w gabinecie podologicznym Nefertiti w Warszawie.

onycholiza-podologia-podolog
Widoczna onycholiza i zaburzenia wzrostu płytki paznokciowej.
onycholiza - po terapii podologicznej
Paznokieć po dwumiesięcznej terapii podologicznej.
onycholiza przed zabiegami podologicznymi
Widok paznokcia przed terapią.
onycholiza po zabiegach podologicznych
Dwa miesiące po terapii podologicznej.

Agnieszka Skocka-Pietruszewska

.

.

.

.