Standard podologiczny

PODSTAWOWE STANDARDY DOTYCZĄCE URZĄDZENIA i WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Polskie Towarzystwo Podologiczne, pomimo braku jednoznacznych uregulowań prawnych, stworzonych pod kątem zawodu podolog, podjęło próbę określenia polskich standardów podologicznych. Poniższe stanowią sugestię, zalecenie w stosowaniu dla wszystkich gabinetów podologicznych w kraju i zostały sporządzone na podstawie obowiązujących aktów prawnych, jak również w oparciu o standardy obowiązujące w innych krajach europejskich, a także na podstawie doświadczeń własnych, polskich podologów.

URZĄDZENIA i WYPOSAŻENIE W GABINECIE PODOLOGICZNYM

sugerowane wyposażenie pojedynczego stanowiska w gabinecie świadczącym usługi podologiczne (1 stanowisko)

 • fotel podologiczny elektrycznyfotel podologiczny (minimum regulacji: pion, oparcie, funkcja tzw. kołyski, ruchome podnóżki – dzielone, nośność nie mniejsza niż 120 kg),
 • frezarka podologiczna (do pracy na sucho z pochłaniaczem lub do pracy na mokro – min. 1 szt., obroty maksymalne nie niższe niż 20 tys. obr/min),
 • taboret obrotowy, (z regulacją wysokości, najlepiej z oparciem choć niekoniecznie),
 • dodatkowe krzesło/taboret – miejsce dla pacjenta, żeby mógł usiąść przed i/lub po zabiegu, rozebrać się, ubrać itp. Może to być również miejsce dla osoby towarzyszącej np. opiekuna dziecka itp.
 • lampa z lupą (na statywie lub przykręcana),
 • podręczna szafka z szufladami lub stolik (przy stanowisku pracy, stabilne, z możliwością umieszczenia frezarki i/lub przykręcenia lampy z lupą, jeśli ta nie jest wolnostojąca oraz do przechowywania/umieszczenia podręcznych zestawów narzędzi/pakietów, a także kosmetyków, preparatów czy innych materiałów do zastosowania w trakcie zabiegu, wykonanie z materiału zmywalnego i chemoodpornego),
 • narzędzia (minimum jeden zestaw dla jednego pacjenta – wg standardów europejskich takich zestawów w gabinecie powinno być 8 na jedno miejsce zabiegowe, w polskich warunkach przyjmuje się, że powinno ich być tyle by wystarczyło ich na dzień roboczy. Jeśli przewiduje się w trakcie pracy przerwę na sterylizację narzędzi to takich zestawów może być odpowiednio mniej):
  • pakiet sterylizacyjny podologiacęgi boczne,
  • cęgi proste,
  • sonda,
  • skalpel – ostrze jednorazowego użytku,
  • rękojeść do skalpela,
  • dłuto – ostrze jednorazowego użytku,
  • rękojeść do dłuta,
  • pęseta anatomiczna i/lub chirurgiczna (opcjonalnie),
  • nożyczki (opcjonalnie),
  • cęgi czołowe (opcjonalnie),
  • frezy (z uwagi na różne techniki pracy – każdy dobiera je sobie indywidualnie, niemniej jednak zaleca się zestaw minimum składający się z: frezu do frezowania płytki paznokciowej, frezu do pracy w wałach paznokciowych, frezu do polerowania płytki paznokciowej, frezu diamentowego do wygładzania naskórka – dla frezarek ze sprayem lub nośnika gumowego dla nakładek z papieru ściernego.
 • preparaty pielęgnacyjne do stóp,
 • opatrunki specjalistyczne,
 • odciążenia gotowe lub materiały do ich wykonania,

Standardowe wyposażenie stanowiska zabiegowego w gabinecie dopełniają: dozownik na płyn dezynfekujący dłonie, mydło, ręczniki papierowe (umieszczone nad każdym zlewozmywakiem) oraz łyżka do butów długa.

Środki Ochrony Indywidualnej

sugerowany standard stanowiska zabiegowego w gabinecie świadczącym usługi podologiczne (1 stanowisko)

ŚOI podologa:

 • odzież robocza – (umożliwiająca swobodne mycie rąk, przy długich rękawach – przylegające do ciała by zminimalizować możliwość przypadkowego kontaktu z obszarem zabiegowym),
 • obuwie robocze (zakryte, pełne, trzymające piętę, stabilne),
 • rękawiczki jednorazowe,
 • okulary i/lub przyłbica,
 • półmaska przeciwpyłowa (3-warstwowa),
 • czepek.

ŚOI pacjenta:

 • ręczniki jednorazowe,
 • dywaniki/podkłady jednorazowe,
 • jednorazowe nakładki na fotel podologiczny i/lub podkłady podfoliowane,
 • jednorazowe klapki do pedicure,
 • środek do dezynfekcji i odświeżania stóp.

Pozostałe najistotniejsze wymogi stawiane pomieszczeniom oraz pozostałe obowiązkowe wyposażenie gabinetu

sugerowany standard dla gabinetów świadczących usługi podologiczne

Urządzenia i sprzęt

 • autoklaw bezpieczeństwo podologiamyjka ultradźwiękowa (z koszem) lub wanienka (z koszem)
 • autoklaw klasy S (dla wsadów typu B i opcjonalnie A – wsady o budowie kapilarnej) lub opcjonalnie autoklaw klasy B
 • apteczka pierwszej pomocy (umieszczona i oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie)
 • środki gaśnicze (rozmieszczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie)
 • zestaw do oczyszczania podłogi i szybkiej jej dezynfekcji (w wydzielonym, odrębnym miejscu), jak również dezynfekcji miejsca pracy: fotela pacjenta, rączki aparatu, szafki czy lampy.

Wymogi

 • zdecydowanie zaleca się wykorzystanie własnego autoklawu, najlepiej w wydzielonym do tego celu, odrębnym pomieszczeniu z zachowaniem wymagań stawianych dla ciągu dekontaminacyjnego,
 • w przypadku usytuowania autoklawu w obrębie pomieszczenia zabiegowego powinna być w jego obrębie zapewniona taka ilość miejsca jak w przypadku ciągu dekontaminacyjnego (strefa brudna, strefa czysta, strefa pakowania itd.),
 • w przypadku usytuowania autoklawu w obrębie pomieszczenia zabiegowego, autoklaw nie powinien być użytkowany w trakcie obsługi klienta,
 • oddzielna szafa / przestrzeń na odzież czystą i odzież roboczą,
 • w obrębie stanowiska zabiegowego podłogi, ściany (przynajmniej do wysokości 1,6 m), ale również elementy wyposażenia pokryte materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków chemicznych,
 • 6 m2 całkowitej powierzchni dla jednego stanowiska zabiegowego,
 • na każdego z pracowników jednocześnie zatrud­nionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przy­padać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszcze­nia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.),
 • wysokość pomieszczenia powinna wynosić minimum 3,3 m – może ona być obniżona do minimum 2,5 m, ale w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Zgodę taka otrzymuje się przy oddawaniu gabinetu do użytku,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne – przynajmniej 1 okno uchylne,
 • w jednym pomieszczeniu powinno znajdować się tylko jedno stanowisko zabiegowe – jeżeli w pomieszczeniu znajduje się kilka stanowisk to powinny one być tak urządzone by zapewnić intymność i dyskrecję dla pacjenta,
 • powinien być zapewniony dostęp do WC z umywalką, dojście do WC nie powinno przebiegać przez cześć zabiegową,
 • oznakowane pojemniki na odpady medyczne i komunalne,
 • wyznaczone miejsce do czasowego przechowywania odpadów medycznych,
 • urządzenie chłodnicze w przypadku czasowego przechowywania odpadów medycznych.

inspekcja pracy inspekcja sanitarna i inne

Dokumenty

 • dokumentacja sterylizacyjna,
 • podpisana umowa na odbiór odpadów, w tym odpadów medycznych,
 • w przypadku zatrudnienia min. 1 pracownika – dokumentacja pn.: „Ocena ryzyka zawodowego”,
 • spełnienie wymagań dotyczących ochrony danych osobowych (GIODO),
 • karta pacjenta prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej,
 • zaleca się prowadzenie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonej terapii,
 • instalacje i urządzenia podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, zgodnie z zaleceniami producenta i zostaje to każdorazowo udokumentowane,
 • instrukcje, procedury:
  • pierwszej pomocy,
  • p.poż.
  • użytkowania autoklawu i procedury sterylizacji,
  • mycia rąk,
  • postępowania z materiałem zakaźnym i innymi odpadami,
  • postępowania z odzieżą roboczą,
  • postępowania w przypadku zakłucia,
  • i inne wymagane przez organy kontrolujące.

logo PTP