Polskie Towarzystwo Podologiczne – spotkanie robocze – 8 lutego 2016 r.

2347

W poniedziałek, 8-go lutego miało miejsce kolejne spotkanie robocze Polskiego Towarzystwa Podologicznego.

podologia

Czym się zajmowaliśmy tym razem ?

  • Część z przybyłych osób przekazała zbierane od pewnego czasu podpisy pod petycją dotyczącą legislacji zawodu Podolog. Przypominamy, że obecnie zbieramy je od pracowników ochrony zdrowia – zawód podolog potrzebuje poparcia lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów itp. Po ich zebraniu PTP wystosuje kolejne pismo do Ministerstwa.

Jeśli chcecie pomóc to zachęcamy i zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z PTP (tel. 602 622 182 , e-mail: biuro@ptp-podologia.pl). Konieczne jest formalne pobranie odpowiednich materiałów (tabele, umowa itp.)

  • Omówiliśmy propozycję udziału Polskiego Towarzystwa Podologicznego w planowanej na 24-25 czerwca sesji podologicznej mającej się odbyć w Zakopanem, w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy zaproszeni i że będziemy mieli po raz kolejny okazję pokazać się szerszemu gronu lekarskiemu. Dla członków PTP jest negocjowana zniżka w kosztach uczestnictwa.

Do końca spotkania nie udało się uzgodnić jednomyślnego stanowiska w zakresie formy, sposobu wyraźnego rozdzielenia prelekcji osób występujących z ramienia PTP w stosunku do innych, niezrzeszonych w naszym Towarzystwie – ta sprawa pozostaje na razie otwarta.

  • Pod koniec 2015 roku PTP spisało standardy jakie wedle naszej oceny powinien spełniać gabinet podologiczny. Tym razem, podjęto decyzję o stworzeniu i spisaniu kanonu kompetencji – umiejętności polskiego podologa wg europejskich standardów pracy. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za to zadanie i określono ramy czasowe dla realizacji tego zadania.

Wiemy w jakim układzie prawnym przyszło nam niestety funkcjonować. Brak uwarunkowań prawnych powoduje ogromne spłycenie postrzegania roli i obowiązków jakie powinniśmy stawiać przed naszym zawodem. Dziś niestety sytuacja jest taka, że każdy może się nazwać podologiem. Mówi się, że rynek to zweryfikuje. My nie chcemy jednak na to czekać. Przedstawimy Wam wobec tego wkrótce wytyczne dotyczące polskiego podologa, a właściwie określimy umiejętności jakie powinien posiadać. Zapewniamy jednocześnie w tym miejscu, że wzięte zostaną pod uwagę wzorce określane przez FIP, ale także musi ta wiedza byś skorelowana z naszymi krajowymi warunkami i możliwościami.

  • Najwięcej czasu poświęcono przedstawieniu i omówieniu pierwszej tego typu pracy służącej kształtowaniu i edukowaniu – Pani Prezes przedstawiła swoją autorską prezentację multimedialną pt. „Profilaktyka stopy cukrzycowej”, a którą członkowie PTP będą mogli pobrać i wykorzystywać w swojej bieżącej działalności edukacyjnej. Prezentacja ukierunkowana jest na osoby chore na cukrzycę lub osoby z grupy ryzyka. PTP chcąc realizować swoją edukacyjną rolę, udostępni nieodpłatnie członkom PTP taki właśnie materiał. Jest to pierwszy tego materiał, ale nie ostatni J

Ostatecznie naniesiono drobne poprawki i wkrótce zostanie ten materiał opublikowany na oficjalnej stronie internetowej PTP. Dostęp do tego materiału będą mieli tylko i wyłącznie członkowie PTP. Polskie Towarzystwo Podologiczne oferuje również swoim członkom szkolenie, dotyczące tego materiału. Zainteresowanych szkoleniem zapraszamy 04.04.2016 r. o godz. 17:00 -19:00 po zapisie na e-mail: ilona.vollmer@ptp-podologia.pl (koszt szkolenia 50zł – wpłaty przeznaczone zostaną na działalność bieżącą PTP). Miejsce szkolenia – siedziba PTP w Łodzi.

  • Ustalono termin kolejnego roboczego spotkania – zapraszamy w terminie 04.04.16 r. od godz. 15:00 do 17:00 w siedzibie PTP w Łodzi.

polskie towarzystwo podologiczne 6

polskie towarzystwo podologiczne 4

polskie towarzystwo podologiczne 3

polskie towarzystwo podologiczne 2

podologia

 

Iga Misiak-Stodulska
Paweł Stodulski