Polskie Towarzystwo Podologiczne – Walne Zgromadzenie

3739

Polskie Towarzystwo Podologiczne zaprasza serdecznie wszystkich swoich członków do uczestnictwa w Walnym Zgomadzeniu, które odbędzie się w Łodzi, w terminie 07.12.14 r. od godz. 17:00 do 19:30.

Zgłoszenie obecności:
tel. 602 622 182
lub
e-mail: ilonavollmer@ptp-podologia.pl

Zaznaczamy, że zebranie będzie miało charakter roboczy, a nie naukowy.


Miejsce spotkania:

ul. Michałowicza 18/ lok. 2
94-306 Łódź
Godzina spotkania: 17:00 – 19:30

Zapewniamy: serwis kawowy bez ograniczeń.

Harmonogram Walnego Zebrania Członków PTP

17:00 – rozpoczęcie zebrania

  1. Podsumowanie roku finansowego Polskiego Towarzystwa Podologicznego za 2014 rok.
  2. Wnioskowanie oraz zatwierdzanie zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
  3. Wybory nowej siedziby zarządu Polskiego Towarzystwa Podologicznego.
  4. Planowanie zadań i celów rozwoju Polskiego Towarzystwa Podologicznego na lata 2015-2017.
  5. Podział na grupy robocze w regionach.

19:30 – Zakończenie zebrania.

 

Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem PTP – masz czas by to jeszcze zmienić !
Wszystkie osoby, które do tego dnia spełnią wymagania zawarte w § 15 pkt. 2 Statutu PTP, otrzymają na drodze uchwały status członka zwyczajnego wraz z certyfikatem.


Ważne! Liczy się termin wpływu deklaracji i księgowania na koncie, a nie data wysłania! Musicie więc to zrobić wcześniej. Zarząd bowiem może podjąć uchwałę tylko w oparciu o posiadane informacje (dokumenty). Osoby, które nie zdążą będą musiały poczekać na status członka i certyfikaty do następnego zebrania Zarządu.

Zgodnie z § 15 pkt. 2 „status członka zwyczajnego otrzymuje osoba wymieniona w pkt. 1
w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji oraz po opłaceniu składki”

Wszystkie osoby, które wysłały deklarację oraz dokonały wpłaty informujemy, że zgodnie ze Statutem PTP, na najbliższym zebraniu Zarządu zostanie podjęta uchwała o przyjęciu do PTP. Osoby te otrzymają stosowne zaświadczenia.

Zapraszamy.

logo-PTP