Relacja z Kongresu Podologicznego Gdańsk 8.10.2018

W dniu 8 października odbył się kongres podologiczny w hotelu Mercure w Gdańsku.

Pierwszym wykładowcą była mgr inż. Aneta Oleszek twórca marki Podopharm. Polska firma, która
rozwija się prężnie od 2014r. Niewątpliwe nowatorskie receptury kosmetyków zyskujące ogromne
poparcie w świecie podologów. Marka jest już dostępna w krajach takich jak: Czechy, Słowacja,
Irlandia, Ukraina, a także Mołdawia i Wielka Brytania.

Podczas prelekcji zostały przedstawione
produkty profesjonalne niezbędne w pracy podologa, a także uchylono rąbka tajemnicy dotyczącej
nowości, która będzie niewątpliwym hitem zaraz po Onygenie. Specjaliści wyczekują listopada 2018
bowiem wtedy ma pojawić kolejne odkrycie Podophram.

Następnym Prelegentem była Anna Pawełczyk- Klimaszewska z EMI Center Centrum Podologii i
Kosmetyki w Olsztynie. Laureatka I miejsca w kategorii pedicure podologiczny w Międzynardowym
konkursie Beauty FOOT CUP w Pradze.

Tematem były infekcje grzybicze i bakteryjne płytki
paznokciowej. Omówione zostały trzy główne grupy patogenów: dermatofity, drożdżaki oraz pleśnie.
Niewątpliwie najbardziej dosadnie została wytłumaczona współpraca podolog – dermatolog. Jak
ważną rolę odgrywamy my podolodzy w leczeniu grzybicy. Jedyną możliwą i skuteczną metodą jest
prawidłowe oczyszczenie płytki paznokciowej, a następnie systematyczność i samodyscyplina w
stosowaniu odpowiednich preparatów w pielęgnacji domowej. Na wielu przykładach została
pokazana prawidłowo przeprowadzona terapia z satysfakcjonującymi osiągnięciami.

Trzecim Prowadzącym był mgr Przemysł Dziewirz, diagnosta laboratoryjny, kierownik Pracowni
Mikrobiologii Laboratoria Płockie grupa ALAB. Przedstawiono informację w jaki sposób należy
pobierać materiał mikologiczny z płytki paznokciowej, aby wynik był prawidłowy oraz o sposobie
transportowania i przechowywania pobranego materiału, a także jak wygląda diagnostyka grzybicy
oraz jakie są sposoby jej hodowli.

Kolejną osobą była mgr Elwira Zawidzka specjalista mikrobiolog, która szeroko omówiła badania
mikrobiologiczne. Sposoby pobierania materiału z ran i owrzodzeń przy pomocy odpowiednich
narzędzi i preparatów. Zaprezentowana została również wiedza jaka jest dostępna na stronie
internetowej dla osób współpracujących z placówką oraz możliwości sprawdzania wyników przy
współpracy z Alab Labolatoria.

Spotkanie zakończyło się wykładem dotyczącym zapobiegania zakażeniom w gabinecie
podologicznym, który poprowadziła mgr Beata Zalewska konsultant naukowy Medilab.
Przedstawione zostały patogeny, którymi możemy się zakazić podczas pracy w gabinecie: bakterie,
wirusy oraz grzyby. O możliwościach ich przetrwania, a także możliwie szerokim spektrum
biobójczym w preparatach codziennego użytku. Niezwykle ważnym i wielokrotnie podkreślanym
aspektem umiejętne czytanie etykiet.

Ostatnim punktem spotkania było rozlosowanie nagród, wśród uczestników spotkania,
ufundowanych przez Partnerów wydarzenia.

Kolejny kongres odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 5 listopada 2018r. Serdecznie zapraszamy!

Komentarze FB

Skomentuj