Walne Zebranie PTP – Łódź, 7.12.2014 r.- podsumowanie

2991

Szanowni Państwo

Poniżej chcielibyśmy opisać w paru słowach Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Podologicznego, które odbyło się 7 grudnia 2014 r. w Łodzi.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego otworzył Walne Zebranie sprawdzając kto z uczestników jest obecny. Na spotkanie przyjechali aktywni członkowie z Opola, Wrocławia, Rzeszowa, Warszawy, Tarnowa, Nowego Targu, Sieradza, Łodzi i innych miast w Polsce. Ubolewamy nad członkami, którym choroba uniemożliwiła uczestniczenie w Zebraniu.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z wykonanej pracy od czasu ostatniego Walnego Zebrania, które odbyło się w kwietniu 2014 r. w Łodzi. Podczas tegorocznego zebrania w związku z kadencyjnością należało na nowo obsadzić kilka stanowisk w zarządzie.

Nowym prezesem jest:

 • Magdalena Hafezi-Chojecka, dyp. podolog

Nowy wiceprezes:

 • Katarzyna Zawadzka, fizjoterapeuta, spec. ds. podologii

Nowi członkowie zarządu:

 • Ilona Vollmer, manager zdrowia
 • Piast Górny, export manager
 • Izabela Skrabińska, spec. ds. podologii

Komisja rewizyjna w składzie:

 • Przewodnicząca: Agnieszka Reif – pielęgniarka, spec. podologia
 • Iga Misiak Stodulska – pielęgniarka, spec. podologia
 • Marta Musioł – pielęgniarka, spec. podologia

Powołany Zarząd wskazał możliwość poszerzenia obecnego Składu Zarządu o ustaloną w kolejnych zebraniach liczbę zainteresowanych i aktywnych członków PTP.

W trakcie zebrania jednogłośnie zaakceptowano zmianę siedziby PTP z miasta Ruda Śląska na miasto Łódź.

Jeden z przedstawicieli wspomniał o nadal trwającej przebudowie Strony Internetowej Towarzystwa, która padła ofiarą ataku wirusa i została zniszczona. Na ten moment dostępne są na niej niezbędne dane oraz aktualności. Strona będzie w stałej rozbudowie oraz znajduje się pod adresem: www.ptp-podologia.pl

FIPW oczekiwaniu na potrzeby członków PTP, członkowie Zarządu obligatoryjnie zobowiązali się do przeredagowania Newsletter FIP na język Polski. Na chwilę obecną ukazuje się on pod nazwą: footsteps. Zawiera wiadomości przekazywane przez prezesa, informacje o nowościach w stowarzyszeniach członkowskich, ogólne raporty dotyczące FIP-IFP i jego akcji, jak np.: odnośnie Światowego Dnia Diabetyka czy zeszłorocznego hasła Zadbaj o kondycję skóry stóp i paznokci. Newsletter będzie w stałej rozbudowie, wysyłany do zainteresowanych członków oraz publikowany w grupie na facebook`u.

Zgłoszono w zakresie kształcenia, które rozpatrują członkowie, potrzebę kontynuowania działań na rzecz legislacji zawodu podolog, po wejściu w życie z dniem 01.01.2015 r. rozporządzenia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.). Członkowie zarządu odpowiedzialni za wskazywanie konieczności rejestracji zawodu na terenie naszego kraju, wskazali zebrane i przygotowane informacje o różnych systemach kształcenia w dziedzinie podologii i podiatrii, uszeregowane zgodnie z czterema standardami kompetencji. W planach na lata 2015/2016 sporządzenie listy wszystkich szkół w celu umożliwienia wskazywania potrzeby, jeśli chodzi o standardy kształcenia.

Zaakceptowano zaproszenie Prezes Polskiego Towarzystwa Podologicznego, przez przewodniczącą Stowarzyszenia Podologicznego w Czechach Marię Souckova, do pomocy w organizacji Konferencji na temat standardów kształcenia w zawodzie podolog w dniach 17/18.04.2015 r.

Zarząd potwierdził na nadchodzący rok organizację dwóch wydarzeń połączonych z Walnym Zebraniem:

 • w terminie I: 28/29.09.15 r. miasto Poznań do potwierdzenia,
 • w terminie II: 5/6.12.15 r. miasto Warszawa do potwierdzenia.

Od pierwszej Konferencji zorganizowanej w 2011 r., mamy nadzieję, iż te spotkania będą wydarzeniem europejskiej klasy, z czasem największym „świętem podologów”, którzy spotykają się jako koledzy po fachu, zarówno ci z dużym już doświadczeniem w zawodzie jak i ci dopiero początkujący.

Zebrania Nadzwyczajne, o charakterze roboczym, organizowane będą regularnie, co dwa miesiące w pierwszy poniedziałek danego miesiąca w następujących dniach:

 • termin I – 02.02.15 r. miasto Łódź, godz. 15:00 – 17:00,
 • terminy II – 02.02.15 r. – miasto do potwierdzenia
 • termin III – 06.03.15 r. – miasto do potwierdzenia
 • termin IV – 01.06.15 r.- miasto do potwierdzenia
 • termin V – 03.07.15 r. – miasto do potwierdzenia
 • termin IV – 05.10.15 r. – miasto do potwierdzenia

W celu rozpoznania własnych możliwości i umiejętności, oszacowania pozycji usług podologicznych na poziomie światowym, Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego podtrzymuje stanowisko istotności wymiany doświadczeń z innymi krajami dotyczącej wykonywania zawodu podolog, delegując do kontaktu na rok 2015/2016 zainteresowanych oraz aktywnych członków. Tym samym rozpoczynamy od stycznia 2015 r. bardziej śmiało w formie bezpośredniej, jak i pośredniej – dzięki wsparciu FIP-IFP realizację naszego celu: reformy kształcenia podologów. Zgodnie z Dyrektywą Bolońską akceptujemy fakt, że dla zdrowia stóp naszych pacjentów konieczne jest pogłębianie szczególnych aspektów wykonywania zawodu jak specjalistyczna wiedza o podologicznej biomechanice, o profilaktyce stóp diabetyka oraz leczeniu syndromu stopy cukrzycowej.

Dlatego już dziś kierujemy słowa podziękowania oraz w przyszłości życzylibyśmy sobie, aby całe nasze zrzeszenie zawodowe nadal powiększało liczbę zaangażowanych członków w ramach podejmowania działań takiego rodzaju. Zarząd PTP będzie dążył do zwiększenia ilości członków, co pozwoli na sprawniejsze realizowanie celów i oczekiwań Podologów w Polsce.

Z poważaniem

Polskie Towarzystwo Podologiczne

 

(tekst pobrano ze strony: www.ptp-podologia.pl)