Gabinet podologiczny, a narażenie na zranienie ostrymi narzędziami

4374

Gabinet podologiczny z wielu powodów jest miejscem szczególnym. Jednym z nich są niewątpliwie zagrożenia, występujące w tym miejscu np. możliwość zakłucia czy zranienia się ostrym narzędziem.

gabinet podologicznyOd 27 czerwca 2013 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. 2013 poz. 696).

Ustawodawca tworząc te przepisy chciał uregulować problem związany z zakłuciami i ich konsekwencjami, personelu medycznego podczas wykonywania czynności zawodowych. Czy mu się to udało – pozostawiamy bez komentarza – nie nam to osądzać. Fakt jest taki, że przepisy obowiązują.


Czy przepisy te dotyczą podologów – czyli osób zajmujących się specjalistyczną pielęgnacją stóp?

Czytając już sam tytuł rozporządzenia, większość z Was będzie miała wątpliwości – nie jesteście przecież personelem medycznym i nie udzielacie świadczeń zdrowotnych, ALE …

 • gabinet podologicznyNarażenie na zranienie w gabinetach podologicznych – występuje,
 • Zagrożenie biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi – występuje,
 • Chęć zerwania postrzegania podologa jako „Pani kosmetyczki od pedicure” – występuje
 • Stosowanie narzędzi kwalifikowanych jako medyczne – występuje
 • Stosowanie urządzeń kwalifikowanych jako medyczne – występuje
 • Stosowanie środków farmaceutycznych wydawanych na receptę – występuje

… może więc po prostu warto.

Zadajcie też sobie i swojemu personelowi jeszcze jedno pytanie – czy wiecie co trzeba zrobić jeśli np. okazałoby się, że doszło do zakłucia, a po zakłuciu Wasz klient informuje – „Proszę Pani – wcześniej nie mówiłem tego bo się wstydziłem, ale ja mam HIV, HCV … albo inną cholerę”.

Przyjrzyjmy się zatem nowym przepisom.

Ostre narzędzia:

wyroby medyczne służące do cięcia, kłucia oraz mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia

Pracownicy:

osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, doktorantów, studentów i uczniów niebędących pracownikami oraz wolontariuszy, a także osoby prowadzące pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek.

Obowiązki pracodawcy

 • gabinet podologicznyRozporządzenie nakłada na nich obowiązek stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na zranienia ostrymi narzędziami.
 • Pracodawcy muszą również nie rzadziej niż raz na dwa lata ocenić ryzyko zawodowe zranienia ostrym narzędziem, opracować i wdrożyć procedury (w formie papierowej i elektronicznej) bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami (aktualizowane co dwa lata), systematycznie mają odbywać się szkolenia.
 • Kolejny obowiązek to zapewnienie pracownikom stałego dostępu do instrukcji oraz innych sporządzonych w formie papierowej i elektronicznej informacji o zasadach używania ostrych narzędzi i środków ochrony indywidualnej, a także sporządzanie raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 • Ponadto pracodawcy mają obowiązek opracowania i wdrożenia procedury postępowania po-ekspozycyjnego.

Obowiązki pracowników

 • Mają obowiązek zgłaszania każdego przypadku zranienia ostrym narzędziem pracodawcy lub osobie wykonującej zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a w razie kontaktu z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym – również lekarzowi w celu przeprowadzenia postępowania po-ekspozycyjnego.
 • Pracownicy mają mieć dostęp do raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Wykaz zranień ostrymi narzędziami

gabinet podologicznyWykaz zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zawiera następujące informacje:

 1. kolejny numer zdarzenia w roku
 2. datę zdarzenia
 3. jednostkę organizacyjną podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w której doszło do zranienia
 4. rodzaj i model narzędzia, które spowodowało zranienie
 5. rodzaj procedury medycznej oraz czynność, w trakcie której doszło do zranienia
 6. inne informacje uzyskane w trakcie postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn zranienia ostrym narzędziem

Kary za nieprzestrzeganie przepisów – tu powtarzamy – nie jesteśmy prawnikami i nie wiemy czy te przepisy trzeba wprost stosować do zawodu podolog, zwracamy jednak uwagę, że np. w odniesieniu do odpadów medycznych też mamy podobną analogię. Odpad medyczny – my nie jesteśmy zawodem medycznym itd. więc czemu podlegamy pod te przepisy ?
Każdy niech sobie ten ewentualny dylemat rozstrzygnie w zgodzie z własnym sumieniem.

Dodatkowo warto wspomnieć, że co prawda samo w/w rozporządzenie nie reguluje kwestii kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jednakże przepis taki znaleźć możemy w Kodeksie Pracy:
Art. 283. § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
Warto też mieć świadomość tego co zawarto w Art. 283 § 2 ust. 5 i 6.

Iga Misiak-Stodulska
Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczno-Podologiczny
I-KOSMETYKA
www.ikosmetyka.eu

ikosmetyka poziom pełna

1 KOMENTARZ

 1. Dziękuję ślicznie za dodatkową robotę 🙂 a tak na serio to ja to popieram – traktuję to jako kolejny dupochron. u mnie sanepid wymaga posiadania takich procedur i to już mam – nie mam tylko tych pozostałych rzeczy wynikających z tego rozporządzenia. Dobrze to wiedzieć – ja sobie to na pewno na dniach uzupełnię 🙂

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.