STOPA – kurs podstawowy – podologia ortopedyczna

3965

STOPA – Kurs podstawowy – podologia ortopedyczna

Terminy:

23-24.04.2016 r. Warszawa

8-9.10.2016 r. Warszawa

Kurs dla osób zajmujących się podologią ortopedyczną – poziom podstawowy.

Adresaci szkolenia

 • fizjoterapeuci
 • podolodzy
 • technicy ortopedzi

Cel szkolenia

Przekazanie wiadomości na temat podologii ortopedycznej – istoty zagadnień, metod badania stopy prawidłowej i wadliwej, zaburzeń funkcjonalnych i morfologicznych w chorobach stóp, stosowanych metodach leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem metod korekcji wad stóp.

Cele szczegółowe:

 • propedis-warszawa-szkolenia-podologiczneUsystematyzowanie wiadomości z zakresu anatomii, funkcji, biomechaniki stopy prawidłowej
 • Uzyskanie umiejętności badania manualnego stopy prawidłowej i oceny jej funkcji statycznej i dynamicznej chodu.
 • Uzyskanie wiadomości na temat najczęściej występujących jednostek chorobowych stopy i ich przyczyn – wrodzonych i nabytych.
 • Uzyskanie podstawowych wiadomości o chodzie fizjologicznym i nieprawidłowym, spowodowanym wadami stopy.
 • Nauczenie posługiwania się podologicznym sprzętem diagnostycznym i interpretacji wyników badania.
 • Uzyskanie podstawowych wiadomości odnośnie wpływu wad stóp na powstawanie zespołów przeciążeniowych stawu kolanowego, biodrowego i kręgosłup oraz sposobów ich zapobiegania.

Metodyka szkolenia

Zakładamy aktywny udział uczestników w zajęciach i uzyskanie umiejętności pozwalających na samodzielne wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce terapeutycznej.

Osobom kończącym szkolenie pomagamy przy zorganizowaniu własnego Gabinetu Podologicznego, wyposażeniu, dostawach materiałów, dalszych szkoleniach doskonalących.

PROGRAM KURSU:

1. Rozpoczęcie szkolenia:
Sprawy organizacyjne – program, oczekiwania Uczestników, cele szkolenia.

2. Podologia – wiadomości podstawowe:

Anatomia – szkielet, mięśnie, więzadła w badaniu manualnym

3. Podstawy patologii stóp

 • Ciężkie wrodzone wady stóp,
 • Stopa płaska/ płasko koślawa
 • Stopa pronacyjna PME
 • Stopa szpotawa
 • Stopa wydrążona
 • Choroby przodostopia – paluch koślawy, płaskostopie poprzeczne, schorzenia Mortona, zapalenie rozcięgna, palce młotkowate,.
 • Choroby tyłostopia- ostroga, zapalenie rozcięgna podeszwowego, ścięgna Achillesa i inne.

3. Chód prawidłowy

4. Badanie przyrządowe stóp:

Podograf, podoskop, interpretacja wyników prawidłowych i patologicznych – zajęcia praktyczne

8. Koncepcja Pro Pedis
Współpraca w tworzeniu i prowadzeniu Gabinetu Podologii Ortopedycznej

9. Zakończenie szkolenia
Ocena realizacji oczekiwań Uczestników.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU:

 • Uzyskanie ustrukturyzowanej wiedzy na temat anatomii, biomechaniki stóp, chodu prawidłowego
 • Uzyskanie użytecznych narzędzi i informacji do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia badania na sobie i współuczestnikach pod kątem wad stóp
 • Możliwość praktycznego wykorzystywania zdobywanej wiedzy w trakcie warsztatów
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z ekspertami (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z pozostałymi uczestnikami
 • Zdobycie certyfikatu szkoleniowego Pro Pedis
 • Otrzymanie materiałów szkoleniowych na USB, wzbogaconych o dodatkowe materiały referencyjne

DLACZEGO MY?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy z pacjentami.
 • Ponad 5000 pacjentów przebadanych i leczonych za pomocą terapii, indywidualnych wkładek.
 • Posiadamy rezultaty badań nad korelacją pomiędzy zmianami struktury stopy a nawracającymi bólami narządu ruchu.
 • Posiadamy ugruntowanie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń, wykładów warsztatów

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:

Dr n. med. Jerzy Stodolny

Specjalista rehabilitacji i Medycyny Manualnej

 • Ponad 30 – letnie doświadczenie w praktyce lekarskiej
 • Przez 14 lat Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (członek FIMM) i prekursor terapii manualnej w Polsce, uczeń Prof. Lewita
 • Organizator konferencji naukowych, kursów z zakresu medycyny manualnej dla lekarzy i fizjoterapeutów
 • Autor publikacji naukowych oraz książek dla pacjentów
 • Wykładowca na szkoleniach prowadzonych przez Pro Pedis
 • Od 10 lat prowadzi Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny oferujący turnusy lecznicze dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, w tym również stóp.

dr n. med. Joanna Stodolna- Tukendorf

Fizjoterapeutka, Kosmetolog

 • Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami
 • Uczestnik i wykładowca na konferencjach naukowych z zakresu fizjoterapii, kosmetologii, podologii w Polsce i za granicą.
 • Tłumacz kursów, książek i publikacji z zakresu ortopedii, fizjoterapii, terapii manualnej
 • Autor rozdziału w „Wielkiej Fizjoterapii” pod red. Z. Śliwińskiego
 • Autorka wykładów i publikacji z zakresu Zespołu Hipermobilności Konstytucjonalnej, zaburzeń mięśni głębokiej stabilizacji, ich wpływu na narząd ruchu
 • Od 6 lat prowadzi prywatny gabinet fizjoterapii i podologii

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa:

 • cena 1300 zł – do 6.04.2016 r.
 • cena 1400 zł – od 7.04.2016 r.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.
Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.
Godziny zajęć: sobota 10 -18, niedziela 9 – 15 (2 dni, 14 h)

Miejsce zajęć: Warszawa , szczegóły zostaną przesłane zgłoszonym uczestnikom.

Informacje: tel. 516 025 020

propedis-szkolenia-podologiczne