Powikłania cukrzycy – Stopa cukrzycowa od teorii do praktyki

4018

Szanowi Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji na temat nowości i postępów w leczeniu stopy cukrzycowej organizowanej przez Sekcję Stopy Cukrzycowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Do wspólnej dyskusji zapraszamy koleżanki i kolegów diabetologów, chirurgów, ortopedów, lekarzy POZ, dermatologów, rehabilitantów oraz pielęgniarki i podologów.

Tematyka konferencji obejmować będzie współczesne leczenie cukrzycy, możliwości zapobiegania jej powikłaniom oraz prewencji, diagnostyki i leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Chcielibyśmy aby to spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń ale również miłego spotkania i nawiązania współpracy oraz integracji naszego środowiska i wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy spotykają się z problemem tego bardzo trudnego w leczeniu powikłania.

Serdecznie zapraszam! 

dr hab. med. Anna Korzon-Burakowska
Przewodnicząca Sekcji Stopy Cukrzycowej
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

ZAKRES MERYTORYCZNY KONGRESU:

 1. Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 i współistniejących schorzeń  u chorego z zespołem stopy cukrzycowej– postępowanie holistyczne.
 2. Profilaktyka i diagnostyka  stopy cukrzycowej.
 3. Stopa cukrzycowa niedokrwienna-  czy i kiedy do chirurga naczyniowego.
 4. Niewydolność żylna i zakrzepica u chorych z cukrzycą.
 5. Postępowanie z pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej-  prezentacje przypadków.
 6. Terapie uzupełniające w leczeniu owrzodzeń stóp u chorych na cukrzycę
 7. Pacjent z zespołem stopy cukrzycowej w  gabinecie lekarza  POZ i w oddziale szpitalnym.
 8. Przyczyny niepowodzeń w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej- czy naprawdę nie do pokonania?
 9. Aktywność fizyczna chorych z zespołem stopy cukrzycowej

PROGRAM:

Konferencja  Gdańsk 24-25 MARCA 2017 Hotel Haffner

PIĄTEK 24 03 2017

16.00 Rozpoczęcie Konferencji

SESJA 1 16.10-16.50 – 40 MINUT

WYKŁAD 1 – PO CO NAM EPIDEMIOLOGIA. ILE W POLSCE JEST CUKRZYCY?
PROF. T. ZDROJEWSKI

WYKŁAD 2 – INKRETYNY, INSULINY I FLOZYNY… CZY OSTATNIE LATA ZMIENIŁY LECZENIE CUKRZYCY
PROF. L.CZUPRYNIAK

SESJA 2 16.50-17.40 – 50 MINUT

 WYKŁAD 1  – TOWARZYSTWA NAUKOWE ŁĄCZCIE SIĘ
DR B.RAKOWSKA

WYKŁAD 2  – BŁĘDY PIELĘGNACJI STÓP I CO Z NICH WYNIKA
– DR HAB. MED. A. KORZON – BURAKOWSKA

WYKŁAD 3 – UKŁAD ŻYLNY U CHOREGO NA CUKRZYCĘ – CZY WYMAGA SPECJALNEJ UWAGI?

– DR HAB. MED. A. KORZON – BURAKOWSKA

17.40 – 18.25 – PRZERWA KAWOWA – 45 MINUT – warsztaty

 SESJA 3 18.25 – 19.00 – 35 MINUT

WYKŁAD 1 – CZY CHORY Z NEUROPATIĄ CUKRZYCOWĄ ODCZUWA BÓL INACZEJ?

– DR HAB. MED. A. KORZON – BURAKOWSKA

WYKŁAD 2  – „PANIE DOKTORZE KUZYN PRZESŁAŁ MI Z KANADY TAKĄ MAŚĆ…”  – TERAPIE UZUPEŁNIAJĄCE LECZENIE RAN U CHORYCH NA CUKRZYCĘ, CO NAPRAWDE DZIAŁA

DR. P. DZIEMIDOK

20.30 Uroczysta kolacja

SOBOTA 09 04 2015

SESJA 1 9.00-10.00

WYKŁAD 1 –  JAKIE ALGORYTMY INSULINOTERAPII ZASTOSOWAĆ U CHOREGO  W PORADNI STOPY CUKRZYCOWEJ?

WYKŁAD 2 –  ANTYBIOTYKOTERAPIA – CO ROBIMY NIE TAK?

– PROF. M.BARTOSZEWICZ

WYKŁAD 3 – BAKTERIE – WROGOWIE I PRZYJACIELE

-DR HAB. MED. A. KORZON- BURAKOWSKA

WYKŁAD 4  – MINISTERIALNY PROGRAM WSPARCIA AMBULATORYJNEGO LECZENIA STOPY CUKRZYCOWEJ (NIE)WYKORZYSTANA SZANSA

– DR. A. WĘGRZYNOWSKI

 10.00-10.45 PRZERWA KAWOWA  – warsztaty

 SESJA 2 10.45-11.40 –  55 MINUT

WYKŁAD 1 – JAK REWASKULARYZACJA WPŁYWA NA GOJENIE RAN.
PROF. G. OSZKINIS

WYKLAD 2 – TECHNICZNE PUŁAPKI  AMPUTACJI

DR.G. MICHALSKI

WYKŁAD 3 – CO MOGLIBYŚMY POŻYCZYĆ OD ORTOPEDÓW I ZASTOSOWAĆ U PACJENTÓW ZE STOPĄ CUKRZYCOWĄ –

DR P. DZIEMIDOK

 SESJA 3 (INTERAKTYWNA) 12.00-13.00 – PRZYPADKI KLINICZNE – 60 MINIUT

DR B. RAKOWSKA (ZASTOSOWANIE OPATRUNKÓW)

 1. S. BORYS (NEUROOSTEOARTROPATIA CHARCOTA)
 2. P. WĘGRZYNOWSKI (ODCIĄŻENIE)

 13.00 Zakończenie konferencji

konferencja podologiczna rejestracja