Konferencja podologiczna w Zakopanem – nasza relacja

3386

W dniach 23-25 czerwca w Zakopanem odbył się VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych połączony z Sesją Podologiczno-Medyczną.

Konferencja podologiczna i cała sesja podologiczna

pod patronatem prof. Grzegorza Oszkinisa, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz Polskiego Towarzystwa Podologicznego zgromadziła około 100 uczestników skupionych wokół podologii. Na trzech poziomach gościnnego hotelu Belvedere, łącznie 750 osób miało możliwość wspólnego uczestnictwa w ciekawych, rozwijających wykładach oraz rozmów, zarówno zawodowych jak i prywatnych, należy bowiem pamiętać, że tego typu kongresy są wspaniałą okazją do spotkań ze znajomymi specjalistami rozsianymi po całej Polsce lub nawiązywania zupełnie nowych znajomości czy kontaktów biznesowych.

Sesja podologiczna, niezwykle napięta i wypełniona tematami istotnymi dla specjalistów ds. podologii została otwarta wykładem prof. Oszkinisa na temat potrzeby współpracy interdyscyplinarnej w leczeniu i pielęgnacji chorych z chorobami żył i tętnic. Profesor szczególnie zaakcentował rolę podologów, związaną z szeroko pojętą profilaktyką oraz uświadamianiem pacjentów w tematyce związanej z odpowiednią aktywnością fizyczną.

Dr Andrzej Jawień wygłosił bardzo interesującą prezentację dotyczącą przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, przedstawiając jej przyczyny, diagnostykę, objawy kliniczne, leczenie we współpracy z podologiem.
Kolejnym tematem były rany pochodzenia naczyniowego, wyczerpująco omówione przez dr Annę Kubicką, chirurg, która dodatkowo instruuje nas jak skutecznie i bezpiecznie postępować z ranami.
Dr Hubert Stępak zainteresował zgromadzonych uczestników zagadnieniem kompresjoterapii, przedstawił wskazania, przeciwskazania, zasady stosowania.

Mgr Aleksandra Głowacka charyzmatycznie zaprezentowała ciekawy wykład dotyczący problemu bólu w chorobach naczyń. Prezes Polskiego Towarzystwa Podologicznego, Pani Magdalena Hafezi-Chojecka występowała przed zgromadzonymi kilkukrotnie, omawiając współpracę podologów ze środowiskiem medycznym oraz temat pacjenta angiologicznego w gabinecie podologicznym. Pani prezes przygotowała także specjalnie dla członków PTP szkolenie nt. podologicznej opieki nad stopami pacjentów z grupy ryzyka. Kilkukrotnie występował również Piotr Bielawski, który przedstawił tematykę związaną z wrastaniem i wkręcaniem paznokci u pacjentów z zaburzeniami krążenia oraz zasady stosowania tapingu podologicznego w przypadku ostrogi piętowej.

Duet dr hab. Edyta Sutkowska i mgr Bernadetta Chudzikowska-Łaś świetnie się uzupełniając zaprezentowały i omówiły ciekawe przypadki ze swojej praktyki.
Mgr Aneta Kowalczyk przedstawiła kwestie związane ze sterylizacją i dezynfekcją w gabinecie podologicznym, a Piast Górny, uzupełniając tematykę, omówił prawidłową eksploatację narzędzi wykorzystywanych do zabiegów.

Oprócz wykładów i prezentacji uczestnicy wzięli także udział w warsztatach praktycznych. Do wyboru było 6 warsztatów:

  • kompresjoterapia,
  • nauka wyznaczania wskaźnika kostka-ramię,
  • podoklamra,
  • badanie podoskopowe i zaopatrzenie ortopedyczne,
  • zastosowanie opatrunków w gabinecie podologicznym,
  • tape podologiczny w przypadku ostrogi piętowej,

z których każdy uczestnik mógł wziąć czynny udział w wybranych dwóch.

Wszystkie warsztaty podologiczne, nawet te zaczynające się w sobotę o 8 rano cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Na wyróżnienie zdecydowanie zasługuje Michał Baryń z Foot Medical, którego interaktywny wykład potwierdził, że stopa jest wyjątkową częścią naszego ciała, a zgłębienie wiedzy z zakresu biomechaniki kończyny dolnej jest podologom po prostu niezbędne do wykonywania swojej pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz aplikacji czasowego implantu do korekcji wrastających paznokci, polskiego wynalazku – Podoklamry, prowadzony przez mgr Magdalenę Ludwiczak.

Komentarze i wyrazy uznania uczestników konferencji skierowane do Organizatorów nie pozostawiają wątpliwości, że wydarzenie zorganizowane było perfekcyjnie. Zarówno część merytoryczna jak i ta mniej oficjalna z pewnością zapadnie uczestnikom w pamięci na długi czas. Bardzo budujące było spotkanie wielu specjalistów związanych z podologią, których cechuje ogromna chęć doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy. Świadczy to o tym, że w podologii nie ma miejsca dla osób przypadkowych. Wszystkich podologów łączy jakaś szczególna nić porozumienia, którą właśnie w takich miejscach można zaobserwować. Dobrze to wróży polskiej podologii, która przecież w tym momencie, na naszych oczach i z naszym udziałem z każdym rokiem się rozwija.

Teraz pozostaje utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności, a kolejna konferencja, tym razem poświęcona tematyce stopy cukrzycowej już w grudniu, w Poznaniu. Do zobaczenia!

Justyna Tujko

specjalista podologii

Zdjęcia z wydarzenia

konferencja-podologiczna-zakopane-02
Potrzeba współpracy interdyscyplinarnej w leczeniu i pielęgnacji chorych z chorobami żył i tętnic. Prof. G. Oszkinis.
konferencja-podologiczna-zakopane-26
Dr Andrzej Jawień i jego wykład dotyczący przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.
konferencja-podologiczna-zakopane-39
Jedno z wystąpień dr Andrzeja Jawienia.
konferencja-podologiczna-zakopane-11
Problem bólu w chorobach naczyń. Wykład mgr Aleksandry Głowackiej.
konferencja-podologiczna-zakopane-04
Wykład dr Huberta Stępaka dotyczący kompresjoterapii.
konferencja-podologiczna-zakopane-34
Wykład dr Anny Kubickiej dotyczący ran pochodzenia naczyniowego.
konferencja-podologiczna-zakopane-27
Interesująca dyskusja, która wywiązała się podczas sesji pielęgniarskiej, na którą również zostaliśmy zaproszeni.
kongres podologiczny - warsztaty podologiczne
Najczęstsze deformacje w obrębie stóp-badanie podoskopowe – dynamiczne zaopatrzenie ortopedyczne. Warsztaty prowadził M. Baryń.
konferencja-podologiczna-zakopane-03
Kompresjoterapia w gabinecie podologicznym – warsztaty.
konferencja-podologiczna-zakopane-46
Kompresjoterapia – warsztaty podologiczne.
konferencja-podologiczna-zakopane-31
Biomechanik Michał Baryń omówił najczęstsze deformacje stóp i możliwości diagnostyczne w oparciu o dostępny sprzęt.
konferencja-podologiczna-zakopane-07
W przerwie między wykładami uczestnicy zapoznawali się z ofertą wystawców.
konferencja-podologiczna-zakopane-13
W przerwie między wykładami uczestnicy zapoznawali się z ofertą wystawców.
konferencja-podologiczna-zakopane-08
Bernadetta Chudzikowska- Łaś i jej prezentacja dotycząca trudnej terapii pacjenta „niewspółpracującego”.
konferencja-podologiczna-zakopane-40
Dr Edyta Sutkowska opowiedziała o roli podologa w zakresie specjalistycznej pielęgnacji pacjentów z zaburzeniami krążenia w zakresie kończyn dolnych.
konferencja-podologiczna-zakopane-22
Mgr Bernadetta Chudzikowska-Łaś podczas swojej prezentacji.
konferencja-podologiczna-zakopane-40
Dr Edyta Sutkowska opowiedziała o roli podologa w zakresie specjalistycznej pielęgnacji pacjentów z zaburzeniami krążenia w zakresie kończyn dolnych.
konferencja-podologiczna-zakopane-20
Mgr Aneta Kowalczyk podczas jednego ze swoich wystąpień.
konferencja-podologiczna-zakopane-20
Mgr Aneta Kowalczyk podczas jednego ze swoich wystąpień.
konferencja-podologiczna-zakopane-41
Magdalena Ludwiczak zaprezentowała zebranym swoje doświadczenia ze współpracy z chirurgiem naczyniowym.
konferencja-podologiczna-zakopane-10
Wskaźnik kostka-ramię. Nauka pomiaru,wykorzystanie w gabinecie podologicznym. Warsztaty prowadził dr Andrzej Jawień.
konferencja-podologiczna-zakopane-21
Warsztaty z doboru przeciw żylakowych wyrobów kompresyjnych.
konferencja-podologiczna-zakopane-19
xx
konferencja-podologiczna-zakopane-23
Część warsztatowa dotycząca najczęstszych deformacji w obrębie stóp.
konferencja-podologiczna-zakopane-24
Taping podologiczny w przypadku występowania tzw. ostrogi piętowej. Warsztaty prowadzone przez Piotra Bielawskiego.
konferencja-podologiczna-zakopane-25
Uczestniczki warsztatów przymierzają, naciągają, doklejają a wszystko po to by do perfekcji opanować przedstawioną metodę.
konferencja-podologiczna-zakopane-28
Dypl. podolog M. Hafezi-Chojecka przedstawiła procedury będące zaleceniami PTP w przypadku terapii osób mających problemy naczyniowe.
konferencja-podologiczna-zakopane-29
Warsztaty z doboru wyrobów kompresyjnych.
konferencja-podologiczna-zakopane-30
Wskaźnik kostka – ramię – warsztaty podologiczne.
konferencja-podologiczna-zakopane-44
Prezes Podopharmu Aneta Oleszek zaprezentowała zgromadzonym dotychczasowy, imponujący dorobek firmy. Po krótkim wprowadzeniu odbył się pokaz z aplikacji jej wynalazku – podoklamry.
konferencja-podologiczna-zakopane-12
Podoklamra – warsztaty prowadzone przez mgr Magdalenę Ludwiczak.
konferencja-podologiczna-zakopane-32
Aplikacja podoklamry – również na dużym ekranie.
konferencja-podologiczna-zakopane-35
Chwila przerwy między wykładami.
konferencja-podologiczna-zakopane-36
Wyroby kompresyjne. Warsztaty z doboru i pomiarów.
konferencja-podologiczna-zakopane-38
Badanie podoskopowe – podczas warsztatów praktycznych.
konferencja-podologiczna-zakopane-42
Analiza wyników badania przeprowadzonego z użyciem platformy pedobarograficznej.
konferencja-podologiczna-zakopane-47
Uczestnicy sesji podologicznej.
konferencja-podologiczna-zakopane-15
Prezes PTP Magdalena Hafezi-Chojecka przygotowała dla członków Polskiego Towarzystwa Podologicznego szkolenie pt.” Podologiczna opieka nad stopami pacjentów z grupy ryzyka”.
konferencja-podologiczna-zakopane-05
Na koniec, korzystając z obecności Pani Prezes PTP, w kameralnym gronie poruszone zostały istotne sprawy związane z zawodem podologa w Polsce.

Zdjęcia wykonała:

Justyna Tujko

specjalista podologii

1 KOMENTARZ

  1. Dziękuję za możliwość uczestnictwa w tak różnorodnej i ciekawej konferencji. Przed nami grudniowa, na pewno będzie jeszcze bardziej interesująco 🙂

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.