Podolog i jego cierpliwość, kontra pacjent i odcisk.

3903

Wywiad podologiczny

Do gabinetu DERMASANA w Zielonej Górze zgłosiła się klientka lat 73. Z wywiadu wynika, że kobieta cierpi na następujące schorzenia::

  • reumatoidalne zapalenie stawów (od 25 lat),
  • cukrzyca posterydowa (od 10 lat),
  • angiopatia stopy,
  • liczne zmiany w obrębie stóp: obniżenie łuku podłużnego, poprzecznego, brak ruchomości stawów paliczków, ograniczona ruchomość śródstopia, palce młoteczkowate, zanik tkanki tłuszczowej pod głowami kości śródstopia,
  • grzybica międzypalcowa, prawdopodobne zmiany grzybicze w obrębie paznokci,
  • badanie mikologiczne ujemne (pobrany materiał w gabinecie podologicznym), z powodu możliwości zaburzenia obrazu wyniku poprzez wcześniejsze stosowanie maści, pobrano ponownie materiał do badania mikologicznego z płytek paznokci.

Obecnie zauważalna jest poprawa w zakresie leczenia grzybicy międzypalcowej maścią zaleconą przez lekarza. Zmiany ustępują. Czekamy na wynik drugiego badania mikologicznego.

Główny problem – odcisk

Główny problem to lewa stopa i odcisk pod 2 i 3 głową kości śródstopia. Pacjentka trafiła do gabinetu DERMASANA z krwawą wybroczyną pod odciskiem, z dużą bolesnością przy dotyku. Tkanka jest rozmiękczona i ciepła.

Opis przebiegu terapii podologicznej

Pierwsza wizyta w gabinecie podologicznym

Usunięcie modzela na odcisku z wykorzystaniem skalpela, następnie dłutkiem częściowo usunięty został odcisk (bardzo ostrożnie, aby nie spowodować krwawienia). Ze względu na zły stan higieniczny istniało duże ryzyko nadkażenia rany. Klientka ma ograniczoną ruchomość rąk i sama nie jest w stanie zadbać o właściwą higienę. Po wygładzeniu frezarką, założone zostało indywidualne odciążenie z blatu, aby zmniejszyć ucisk na opracowane miejsce, a tym samym stworzyć warunki sprzyjające regeneracji skóry w okolicy zmiany.

Druga wizyta po 10 dniach

Klientka nie zgłasza dolegliwości bólowych. Wybroczyna goi się pod strupem. Usunięto pozostałą część modzela i odcisku. Zalecono stosowanie kremów dla diabetyków oraz kremów zapewniających ochronę przeciwgrzybiczą. Wykonano indywidualne wkładki do obuwia. Kolejną wizytę wyznaczono za miesiąc, w celu wykonania podstawowego zabiegu podologicznego.

Trzecia wizyta po 28 dniach

Klientka wróciła z bolesnością tego samego obszaru. Stwierdzono rozmiękczenie skóry. Klientka nie nosiła wykonanych dla niej indywidualnych wkładek. Wykonano zabieg podologiczny, w ramach którego usunięto modzel i część odcisku, założono odciążenie. Ustalono wizytę kontrolną po 7 dniach.

Czwarta wizyta po tygodniu

Nadal występuje duża bolesność, w związku z tym podtrzymano odciążenie na kolejne 7 dni.

Piąta wizyta po tygodniu

Bolesność ustąpiła, odciążenie zostało zdjęte. Zalecono noszenie wkładek indywidualnych również w domu, regularne stosowanie wskazanego kremu do stóp, lakier na grzybice paznokci, zakup wygodnego obuwia. Kolejną wizytę kontrolną zaplanowano za 2 tygodnie.

Szósta wizyta

Z obustronną satysfakcją stwierdzono brak bolesnych zmian. Klientka wreszcie stosuje się do zaleceń. Obecnie spotykamy się co tydzień w celu opiłowania paznokci i aplikacji lakieru na grzybicę paznokci, z uwagi na wspomniane powyżej ograniczenie ruchowe klientki.

gabinet podologiczny

mgr Agnieszka Król

dyplomowany Kosmetolog, specjalista Podolog,
członek Polskiego Towarzystwa Podologicznego.

Gabinet DERMASANA

ul. Podgórna 45/4a, Zielona Góra
tel. 733 113 710

www.dermatolog.zgora.pl